Regulamin

1. Regulamin strony

 1. Właścicielem serwisu ChessStars.pl jest Paweł Kabat ul. Praska 47/2, 30-329 Kraków. NIP: 6070032215.
 2. Właściciel dokłada wszelkich starań aby strona działała zgodnie z założeniem i była wolna od błędów.

2. Organizacja turnieju

 1. Organizatorem turnieju jest Paweł Kabat ul. Praska 47/2, 30-329 Kraków. NIP: 6070032215.
 2. Turniej odbywa się na platformie Chess.com, który to serwis nie jest organizatorem a jedynie zapewnia techniczne rozwiązania umożliwiające jego przeprowadzenie.
 3. Organizator może odwołać turniej w dowolnym momencie przed jego startem bez podania przyczyny.

3. Rejestracja do turnieju

 1. Aby wziąć udział w turnieju organizowanym przez ChessStars.pl należy:
  1. Posiadać konto w serwisie Chess.com
  2. Dołączyć do Klubu o nazwie “ChessStars.pl”
  3. Dopisać się do listy uczestników turnieju o nazwie “Poznań- Polish Chess Tour” dostępnego w Klubie “ChessStars.pl” w serwisie Chess.com najwcześniej na godzinę przed jego rozpoczęciem.
 2. Samo dopisanie się do listy graczy nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w podziale nagród przewidzianych dla uczestników. O tym dalej w punkcie 6.
 3. Udział w turnieju jest darmowy.
 4. Rejestracja do turnieju w serwisie ChessStars polega wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych, które pozwolą jednoznacznie zidentyfikować gracza w serwisie Chess.com

4. Uczestnictwo w turnieju

 1. Turniej rozpocznie się 11 lutego 2021 o godzinie 20:00 na platformie Chess.com
 2. Serwis ChessStars.pl zapewnia zawodnikom informacje przypominające o turnieju w przeciągu tygodnia przed jego rozegraniem.
 3. Każdy gracz, który w ciągu godziny przed rozpoczęciem turnieju dopisze się do listy graczy ma możliwość wzięcia w turnieju.
 4. Każdy uczestnik turnieju akceptuje również regulamin serwisu Chess.com
 5. Turniej odbędzie się w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund.
 6. Tempo gry dla każdego gracza to 5 minut na partię.

5. Uczciwość zawodników

 1. Każdy z uczestników oświadcza, że podczas turnieju będzie rogrywać partie samodzielnie i nie będzie wspomagać się żadnymi programami komputerowymi.
 2. Każdy uczestnik daje prawo serwisowi Chess.com na analizę jego gry i ocenę czy prowadzi grę samodzielnie.
 3. Serwis Chess.com ma prawo swobodnie decydować o uczciwości gracza i w razie wątpliwośći ma prawo do zablokowania jego konta gracza.
 4. Ze wszelkimi decyzjami podjętym przez administrację serwisu Chess.com organizator turnieju w pełni się zgadza i nie jest stroną ewentualnych reklamacji.
 5. W przypadku zablokowania uczestnika przed, w trakcie lub po turnieju przez serwis Chess.com uczestnik traci prawo do nagród przewidzianych dla zawodników biorących udział w turnieju.
 6. Organizator turnieju również ma prawo do zakwestionowania uczciwości gracza i do odmowy wydania nagrody.

6. Nagrody

 1. Aby zawodnik mógł wziąć udział w podziale nagród dla uczestników turnieju musi zgłosić swój udział na stronie ChessStars.pl
 2. Gracz ma możliwość rozegrania turnieju bez zgłaszania swojego udziału na stronie ChessStars.pl jednak nie upoważnie go to do wzięcia udziału w podziale nagród.
 3. Dla najlepszych zawodników w turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe.
 4. Podział nagród rzeczowych wygląda następująco:
  1. miejsce
  Elektroniczny zegar szachowy DGT 1002
  2. miejsce – Książka “Szachy. Szybkie zwycięstwa” Jerzy Konikowski, Kubek z logo turnieju Polish Chess Tour
  3. miejsce – Książka “Ocena pozycji i planowanie” Max Euwe, Miesięczne, platynowe członkostwo na platformie Chess.com
 5. Nagrody dodatkowe:
  a) 2x Kubek z logo turnieju Polish Chess Tour
  b) 2x Miesięczne złote członkostwo na platformie Chess.com
 6. Nagrody dodatkowe zostaną rozdysponowane między uczstnikami turnieju według decyzji organizatora.
 7. Aby wziąć udział w podziale nagród rzeczowych należy rozegrać wszystkie partie w turnieju. Gracze, którzy pominą jakieś partie, nie wezmą udziału w turneju albo przedwcześnie go opuszczą nie będą brani pod uwagę przy podziale nagród.
 8. Gracze, ktory otrzymają nagrody rzeczowe są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 9. Aby gracz był klasyfikowany do klasyfikacji generalnej może pominąć rozgranie maksymalnie jednej partii w turnieju. Pominięcie rozegrania większej liczby partii skutkuje nie klasyfikowaniem gracza do klasyfikacji generalnej.
 10. Punkty do klasyfikacji generalnej przyznaje się mnożąc zdobyte punkty w turnieju x10.

7. Rozdysponowanie nagród

 1. Po zakończeniu turnieju, organizator przystąpi do weryfikowania wyników partii.
 2. Jeżeli zarówno organizator jak i administracja serwisu Chess.com podejmą decyzję, że gracz brał udział w turnieju uczciwie to organizator maksymalnie w przeciągu 2 dni od zakończenia turnieju skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia odbioru nagrody.
 3. Nagrody finansowe przekazywane są przelewem na konto wskazane przez zwycięzcę.
 4. Nagrody rzeczowe przekazywane są przesyłką kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę.
 5. Organizator podejmie wszelkie możliwe starania aby skontaktować się ze zwycięzcami.
 6. Jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia turnieju organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą to należna nagroda przepada.

8. Rozwiązania techniczne

 1. Obsługą techniczną turnieju zajmuje się serwis Chess.com
 2. W przypadku problemów technicznych podczas rozgrywania turnieju, organizator ma prawo do jego przerwania i anulowania jego wyników o czym poinformuje od razu w okienku czatu turnieju oraz mailowo.

9. Kwestie sporne i reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamacje w przeciągu 2 dni od zakończenia turnieju.
 2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące działania serwisu Chess.com rozstrzyga administracja tego serwisu. Organizator nie ingeruje w decyzje administracji serwisu Chess.com i są one dla niego wiążące.
 3. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji turneju, jego uczestników wydania nagród rozstrzyga organizator turnieju.
 4. Decyzje podjęte przez administację serwisu Chess.com oraz organizatora turnieju są wiążące i nie ma już od nich odwołania.

10. Informacje dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich kwesii nie porusznych w powyższym regulaminie wdług własnego uznania. Od jego decyzji nie ma odwołania.